2 תשובות
מילות חיבה? ס. ס זה לא מילות חיבה
חיימשלי, אהבה שלי, יפשלי וכ'ו..