2 תשובות
באלונים יש חנות ספורט טובה שיש שם את סוגי הנעליים הללו
בחוצות המפרץ
מדרסים