2 תשובות
מגבון
עם מגבון, ואחרי ליבש עם נייר יבש או מגבת קטנה.