4 תשובות
לפי מה שהבנתי (וזה לא איזה משהו שבטוח) ימותו מחצית או משהו כזה ככה השמועות מספרות.
לא, רק שליש יינצלו.
רק אלה שהיו טובים במהלך חייהם, שני שליש מהעם היהודי ימותו יחד עם שאר אזרחי העולם.
מי שיקבל את סימן החיה ימות ללא קשר לדת אלא לאמונה השאר הקומץ הקטנים ישרדו ולא יתקיימו עוד על הארץ אלא בגן עדן.

אתם אולי לא יודעים אבל המלחמה בפתח צד אחד מוכן והשני יירדף כל אחרית הימים עד לסוף

מצוות ומעשים לא יצילו אותנו רק אם התורה החדשה והאמונה בליבנו אז ניוושע
רציתי להוסיף גם ששלושה הסעודות של שבת מצילות מכמה דברים:

סעודה ראשונה מצילה מחבלי משיח
סעודה שנייה מצילה מדין של גהינם,
סעודה שלישית מצילה ממלחמת גוג ומגוג