2 תשובות
לא נראה לי, רק לכהנים ולוויים אסור להיכנס לכל בתי הקברות.