תשובה אחת
לא יודעת אם אפשר, כנס להגדרות של המקלדת ותחפש שם. ברוב המקלדות יש אפשרות לבטל.