4 תשובות
מבינה תהרגשה.
הגעגוע והכאב ימעט עם הזמן.
פשוט ממשיכים הלאה.
מתגברים
אנונימי
מנסים להמשיך הלאה עם כול הכאב והצער והגעגוע..
מדברים על זה עם חבר קרוב,
מנסים להתגבר ולהיות חזקים
הכי חשוב לא לשמור בלב