תשובה אחת
מחממים בפן לשיער ומסירים בגירוד עדין
אברהם שרם מומחה סטיפס