3 תשובות
כן, למחוק ולערוך תגובות ושאלות של אותו המשתמש.
לא הבנתי למה הכוונה בדברים אבל למחוק ולתקן שאלות כן הוא יכול.
דברים והגדרות של המשתמש עצמו אף אחד לא יכול חוץ מהמשתמש וההנהלה הגבוה.