4 תשובות
קולעים צמה באורך של 30 ס"מ לפחות.
צמה באורך של 30 ס"מ לפחות.
פעם זה היה 15 היום זה 30.
30 ס''מ ויותר