3 תשובות
כן, שמים את הצנצנת בתוך מים חמים. לא לשפוך מים לדבש עצמו.
שואל השאלה:
מה יקרה אם אשפוך מים?

ומה יקרה אם אעשה מה שהצעת? כמה זמן זה יחזיק לא קרוש?
אנונימי
מים מקלקלים את הדבש.