2 תשובות
בעונה הראשונה של הסדרה "כמעט מלאכים" יש 166 פרקים.
בעונה השנייה של הסדרה "כמעט מלאכים" יש 160 פרקים.
בעונה השלישית של הסדרה "כמעט מלאכים" יש 146 פרקים.
בעונה הרבעית של הסדרה "כמעט מלאכים" יש 113 פרקים.
166