4 תשובות
אפשר לשנות רק דרך המחשב.
אתה יכול ללחוץ למטה יש כפתור להפוך את סטיפס למצב רגיל
וזה ייראה לך כמו במחשב
כי את דרך הטלפון
זה נקרא "מעבר לאתר רגיל"