8 תשובות
ישראל
קליפורניה קרוב יותר לאח שלי
ארצות הברית
ישראל
ארצות הברית בלי לחשוב פעמיים
ארצות הברית
איטליה או אוסטרליה או ארה"ב