תשובה אחת
חברה שמנה עם פרצוף מכוער רצח.
המאבק בשאלות קיט-בק
באותו הנושא: