תשובה אחת
הדלקת הזאת עוברת, גם לי היה וזה אולי רק סעיף שיהיה כתוב זה לא יוריד לך ממש בפרופיל.. אלה עם זה ממש חמור את צריכה ללכת לאורטופד..
לי יש בעיה של נקע חוזר ובעיות גב תחתון הביאו לי פרופיל72
אז אולי יהיה לך אותו הדבר מבחינת הפרופיל אולי יותר זה תלוי מה כתוב לך במסמך של האישור לדלקת..

באותו הנושא: