10 תשובות
מליון 700 תושבים
1.8 מיליון.
515,556 נפש
-1.8 מיליון תושבים
נכון ל-2014 מתגוררים ברצועת עזה כ-1.8 מיליון תושבים, מתוכם קרוב למיליון מוגדרים כפליטים וכמחציתם מתגוררים במחנות פליטים‏.

^ זה נקרא לפתוח ויקיפדיה
1.8 מיליון תושבים, לצערי הרב.
עוד מעט 0
זה 515,556‏
חצי מיליון פחות או יותר.
שרק יתמעטו!
*אגב יש הבדל בין רצועת עזה, שהיא המקום הכולל לבין עזה שהיא עיר בתוך הרצועה
בכל ברצועה יש קרוב לשני מיליון (כפי שנאמר למעלה)
חצי מיליון, אני מקווה שלא ייהרגו שם עוד ילדים ואנשים שלא עשו כלום.
שרק מחבלים ייהרגו, לא חפים מפשע.