5 תשובות
אין אפשרות כזו, כל תוספת שמציעים, לא אמיתית.
אי אפשר.. זה נועד להגן על פרטיותם של המשתמשים.
אי אפשר