3 תשובות
זה מבצע, זו עדיין לא מלחמה...
מיליטים על שמות המבצעים לפי דברים הקשורים למבצע- תקופה בשנה, חג מסויים, איש מרכזי הקשור למבצע וכו'
הם קוראים לזה מבצע כי זה מבצע
זה לא מלחמה
זה לא מלחמה, זה מבצע בסך הכל.