תשובה אחת
מורה בבגרות לוחמים, מפקדת, קצינה..
אנונימית