תשובה אחת
ע"י חימום על הגז....
אמנון מרגלית מומחה סטיפס