6 תשובות
המקרה האמיתי, איליו מייחסים את המשל.
המשל בא להאיר את המקרה (הנמשל) בדרך ציורית וברמז..
הנמשל הוא המסר הסמוי שהמשל מרמז אליו
המשל הוא המוסר שנלמד מהמשל.
שאלה:
מהו מוסר השכל?
מליסה
מוסר השכל הוא משפט, מפורש או משתמע, שממצה את המשמעות הרצויה והרעיון המוסרי של סיפור מעשה. ברבים מהסיפורים הנושאים מוסר השכל, המטרה העיקרית היא העברת מוסר ההשכל, וסיפור העלילה הוא רק אמצעי.
ורד
?
סס