6 תשובות
אומרים תפילת הדרך רגילה ולאחר מכן מוסיפים: יהי רצון מלפניך, קונה שמים וארץ, שתטיסנו לשלום, ותמלטנו מרוח סועה וסער, ומשעות רעות המתרגשות לבוא לאויר העולם. שמרנו והצילנו בתוך כל אחינו בני ישראל הטסים בנתיבי אויר, והעוברים בארחות ים ודרכי יבשה, מכף כל אויב ואורב ומכל אסון ונזק ומכל צער וצוקה. אנא, אמץ רוח האוחזים בהגה להנהיגנו לשלום, ותעשינה ידיהם תושיה לכונו במסלולים הנכונים, ותגיענו למחוז חפצנו שלמים ובריאים לחיים ולשלום, כי בך לבד חסינו מעתה ועד עולם, אמן.
ברכת הדרך נוסח טיסה.
מצורף קישור:
לא יודעת. אבל נדמה לי שיש גם ברכה שצריך להגיד אחרי שהטיסה נגמרת בשלום, תבדקי.
:)
תראי זה שתקראי כמה אותיות מספר "קדוש", זה לא מה שימנע מהמטוס להתרסק.
בכל מקרה, רוב הסיכויים שהמטוס לא יתרסק, אל תדאגי.
תפילת הדרך אבל הזאת -
"יְהִי רָצוֹן מִלּפָנֶיךָ ה´ אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, קוֹנֵה שָׁמַיִם וָאָרֶץ. שֶׁתּוֹלִיכֵנוּ לשָׁלוֹם ותַטִּיסֵנוּ לשָׁלוֹם ותַגִּיעֵנוּ לִמְחוֹז חֶפְצֵנוּ לחַיִּים וּלְשִׂמְחָה וּלְשָׁלוֹם. וּתְמַלּטֵנוּ מֵרוּחַ סוֹעָה וָסַעַר וּמִשָׁעוֹת רָעוֹת הַמִּתְרַגּשׁוֹת לָבוֹא לָעוֹלָם, וּמִכָּל מִינֵי תַקָּלוֹת וּפֻרְעָנֻיּוֹת. שׁמְרֵנוּ והַצִילֵנוּ בּתוֹךְ כָּל אַחֵינוּ בּנֵי יִשְׂרָאֵל הַטָּסִים בִּנְתִיבֵי אֲוִיר והָעוֹברִים בּארְחוֹת יָם ודַרְכֵי יַבָּשָׁה, מִכַּף כּל אוֹיֵב ואוֹרֵב. וּמִכּל אָסוֹן וָנֵזֶק, וּמִכּל צַעַר וצָרָה,
אָנָּא, אַמֵּץ ידֵי הָאוֹחֲזִים בַּהֶגֶה והָכֵן רוּחָם להַנְהִגֵנוּ לשָׁלוֹם כִּי בּךָ בִּלְבַד חָסִינוּ מֵעַתָּה ועַד עוֹלָם. כִּי אֵל שׁוֹמֵעַ תּפִלָּה ותַחֲנוּן אתָּה. בָּרוּךְ אַתָּה שׁוֹמֵעַ תּפִלָּה. "

ועוד הדברים הנוספים שכתבו
אחרי שהטיסה נגמרת יש ברכה שנקראת ברכת הגומל