תשובה אחת
שאלה עליך: הוא מבין מה בהתנהגות שלו מפריעה לך? כי אם לא תסהירי לו, ואם כן אז תגידי שהצבת לו תנאי, הוא לא עמד בתנאי, אז זהו נפרדים, שלום ולא להתראות