תשובה אחת
אוקיי כנראה שאני ממש סתומה אבל לא הבנתי מה השאלה פה.