תשובה אחת
הי
כנס לדף אותו תרצה לקבוע כדף הבית
כנס לתפריט (סימן של 3 פסים לרוחב)
אפשרויות
כללי
לחץ על כפתור "השתמש בדף הנוכחי
אישור.