4 תשובות
אני.
אני... לא היה לה ממה לעשות לי את הציון הגשה
אני, סיימתי עם היסטוריה