תשובה אחת
יצוא מהאקספרס:
1. בתפריט "קובץ" בוחרים "יצא" ובתפריט משנה "פנקס כתובות..".
2. בחלון בוחרים "text file" ולוחצים על כפתור "יצא".
3. בחלון הבא החליטו על המקום בו תשמרו את הקובץ (באמצעות כפתור ה"עיון...") ולחצו על "הבא >".
4. ודאו שכל הפרטים בחלון
מערכת סטיפס
באותו הנושא: