3 תשובות
הולכים למשרד הפנים
במשרד הפנים אבל רק בגיל 18 אני יודע כי אחת מהכיתה שלי רוצה להחליף אז היא מחכה עד 18
במשרד הפנים
באותו הנושא: