תשובה אחת
אני אישית לא עובדת שם אבל אני מכירה אנשים ואני יודעת שהעבודה קשה מעבר לזה לא משלמים להם שעות נוספות או אם הם עובדים ערבים בסניף שלא פעיל 24 שעות לא משלמים להם על שעות לילה והשכר לא משהו מינימום אבל שתדע שבגלל שזה שכיינות כל סניף הוא אחרת אז תברר מול הסניף ספציפית שאתה רוצה לעבוד בו.