תשובה אחת
http://www.booking.com/city/il/elat.he.html?aid=329423;label=elat-Tr6cSYVFiU0axF1UbBSvIAS33411244758:pl:ta:p1100:p2260,000:ac:ap1t1:neg;ws=&gclid=CPnX4LSc_L4CFSfLtAodDSkARg בבקשה חפש פה עם יש בעיה דבר איתי בפרטי