2 תשובות
יש אנשים יותר פוטוגניים ויש כאלה שפחות.. איך שאת רואה את עצמל במראה זה איך שרואים אותך
איך שאת רואה את עצמך במראה זה איך שרואים אותך, במצלמה יש עיוות עדשה