תשובה אחת
בערוץ 10 - פנים אמיתיות ואח"כ בשעה 22:00 מעושרות.
בערוץ 22 - BOOM ואח"כ בשעה 21:50 רמזור.