5 תשובות
מיותר ומוזר.
לראות תקליפ זה עצוב מאוד.
שהוא מזעזע ושהיא חיה בסרט
שיש לה קול מושלם ושזכותה לעשות מה שהיא רוצה ואיך שהיא רוצה מי ישמע אז עמדו קילומטר ממנה כמה בנים גדולים ממנה בשנתיים ולכל אלה שיורדים עליה ויעני בשוק.. שיקנאו בשקט - (_-