2 תשובות
שנייה שלישית ורביעית
בשלישית ורביעית הוא השתתף בטוח אני לא בטוחה אם גם בשניה ובראשונה הוא לא היה
אנונימי
באותו הנושא: