תשובה אחת
לדעתי כן זה ימריץ אותך יביא לך אנרגיה לא יעשה לך שום רע