2 תשובות
מדריכתצניחה או מפקדת כלא צבאית
מפקדת כלא צבאי נשמע הכי מעניין.