תשובה אחת
הבגרות מתחילה בשעה 13:00 ומסתיימת ב 16:30. (לשון ב')
תיקנתי עכשיו כי לא שמתי לב שהיה רשום לשון ב'.