תשובה אחת
אם אתה עדיין במסגרת בית ספר אתה יכול לבקש מאחד המורים, אם סיימת יב, אתה צריך לחכות שתסיים את מסגרת הלימודים לגמרי ורק אחרי זה ללכת למשרד החינוך לקבל אישור להשלים.