תשובה אחת
יש דווקה שאומרים שיתושים אוהבים נקיים ובפרט ילדים קטנים
באותו הנושא: