2 תשובות
נסי את האתר המצורף שמציע את פרשנות המקרא.
מערכת סטיפס
באתר מקרא גשר יש פרשנות ברורה.

בהצלחה
רמה