5 תשובות
שמנה, שמנות
רחבה, רחבות
שמחה\שמחות
ההיפך מצרה זה רווחה,
אם הכוונה להקף, אז ההפך הוא רחבה.
אם הכוונה לצרה שבאה עלינו, ההפך הוא מזל.