2 תשובות
באוטובוס
םם
אתה יודע כל כמה זמן יש הסעות לבסיס עצמו?
תודה
עם
באותו הנושא: