5 תשובות
הילדה הנ"ל הינה מפגע סביבתי.
קצת פקצי
אנונימית
טיפשי.
זוועות כי אין בו כלום רק אותה רוקדת וריקוד מעפן וזהו בתוך מקלט כזה