4 תשובות
האחראיות של בעל הדירה, אכן מה שרשום הוא שחור על גבי לבן אבל די ברור שזה אחראיותו גם אם לא אבל זה פרצה שיכולה לגרום לויכוח. בנושא המזגן אחראיותו הבלעדית. לא הסבתם עצמכם נזק כלשהו-במקרה שהנזק שלך האחראיות עליך.
שלום, סוגיות כאלה מוסדרות בהסכם השכירות בין המשכיר לשוכר.
כן בבעלים כמו שאר הדברים המחוברים כמו ניגרה ארונות מטבח...
054
אם קבלת את הדירה עם המזגן מבעל הדירה כי אז אחריות רעש והפרעה לשכנים היא על בעל הדירה. תפנה את המתלוננים לבעל הדירה.