2 תשובות
תשאל את המורה קודם
המורה חייבת חתת לך לעשות את המתכונת את חייבת להביא אישור רפואי אבל למה יום לפני הבגרות תעשי כמה ימים לפני כדי שהיא תוכל לבדוק לך ולתת לך ציון מגן