3 תשובות
מחקת מהאפליקציה או מהגלריה?
שואל השאלה:
לא מחקתי, לפני 400 שיחות ככה יש לי שיחה שאני חייב לשמוע אותה וזה שומר לי רק עד 100 השיחות האחרונות
אנונימי
האים יש דרך להוציא שיחות שנמחקו ממקליט השיחות? דחוף לי מאוד
באותו הנושא: