2 תשובות
הצ'ק תקף עד חצי שנה לאחר התאריך הנקוב בו.
6 חודשים הצ'ק בתוקף,
לאחר מכן פג תוקפו, ואז לא ניתן לקבל את תמורתו בבנק..
ארז מחיפה