2 תשובות
תשאל אותה איזה שאלה
תגיד לה היי וזה ואז כבר זה ימשיך
אם היא תענה כאילו גם היי תגיד לה כזה מה קורה
.. ותמשיך:)