תשובה אחת
אתה יכול להפעיל את האפליקציה לזיהוי שירים שנקראת שאזם.